Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл Водоснабдяване и Канализация”

Номер 06-13-025

Обособена позиция №1: „Информационни печатни материали”
Обособена позиция №2: „Презентационни рекламни материали”
 

  • Прикачени файлове (5)
Други
    Документация 01.04.2013 13:06:12
    Отговори на въпроси, зададени до 5 април 2013 г. 08.04.2013 15:07:49
    Отговори на въпроси, постъпили до 16 април 2013 г. 16.04.2013 15:40:04
    Отговори на въпроси, зададени до 19 април 2013 г. 19.04.2013 13:00:48
    Покана за отваряне на ценови оферти 23.05.2013 14:55:40
Прикачени файлове (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.