Изготвяне на технически задания и други документи за реализацията на информационни системи

Номер 06-13-036

Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на цялостно техническо задание, предложение за критерии и методика за оценка и препоръки за минимални изисквания за избор на изпълнител за реализацията на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите”;


Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на техническо задание, предложение за критерии и методика за оценка и препоръки за минимални изисквания за избор на изпълнител за реализацията на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения”.
  • Прикачени файлове (4)
Други
    Документация 29.03.2013 15:36:17
    Отговори на въпроси, зададени до 12 април 2013 г. 15.04.2013 16:06:12
    Отговори на въпроси зададени до 18 април 2013 г. 18.04.2013 14:04:09
    Покана за отваряне на ценови предложения 23.05.2013 09:12:05
Прикачени файлове (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.