Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и Екологична оценка към него

Номер 06-14-018

Съобщение: 

„На основание чл. 5, ал. 1, т. 14 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в Регистъра на обществените поръчки е публикувана Информация за хода на процедурата при производство по обжалване в резултат на което към настоящия момент процедурата е със статус „спряна“. 
Следващата промяна в статуса на процедурата и етапът на който това ще стане е в зависимост от произнасянето на компетентните органи по искането за налагане на временната мярка.“ 

 

Съобщение (Дата: 27.05.2014 г.):

Искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата е оставено без уважение от Комисията за защита на конкуренцията, с оглед на което и на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от Закона за обществените поръчки е публикувано в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача на Възложителя Решение за промяна.

 

  • Прикачени файлове (3)
Други
    Документация 25.03.2014 11:40:12
    Решение за промяна на срокове по процедурата (публикувано на 27.05.2014 г.) 27.05.2014 11:05:58
    Информация 17.06.2014 19:42:00
Прикачени файлове (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.