Осъществяване на технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА” на технически проекти, работни чертежи и детайли за изпълнение на: Обособена позиция 1: Язовир „Луда Яна” и ПСПВ; Обособена позиция 2: Язовир „Студена“, по проект „Развитие на общинската инфраструктура”

Номер 06-14-045

Документация и информация, свързани с провеждането на процедурата, може да бъде намерена тук

  • Прикачени файлове (5)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор 06-14-045 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000186886480
Удостоверено време: 16.06.2022 15:04:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000186886567
Удостоверено време: 16.06.2022 15:04:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Документация 19.06.2014 17:06:30
    Решение за промяна 18.07.2014 17:13:57
    Съобщение за отваряне на ценови оферти 22.08.2014 17:37:53
Прикачени файлове (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.