Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги за нуждите на МРР и териториалните му звена

Номер 06-14-057

Процедурата е с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги“
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги“ в Профил на купувача, раздел „Открити процедури“

Допълнителни документи и информация могат да бъдат намерени тук

  • Прикачени файлове (2)
Други
    Документация 16.06.2014 15:23:34
    Отваряне на ценови оферти 05.09.2014 16:43:40
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.