Техническа поддръжка на компютърна техника в териториалните звена „ГРАО“ с 16 обособени позиции

Номер 06-14-063
  • Прикачени файлове (19)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление приключил договор 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485030
Удостоверено време: 04.04.2018 11:45:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485080
Удостоверено време: 04.04.2018 11:45:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485118
Удостоверено време: 04.04.2018 11:46:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 9 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485158
Удостоверено време: 04.04.2018 11:46:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 10 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485225
Удостоверено време: 04.04.2018 11:47:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 11 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485243
Удостоверено време: 04.04.2018 11:47:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 17 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485275
Удостоверено време: 04.04.2018 11:47:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 18 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080485298
Удостоверено време: 04.04.2018 11:48:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 3 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083372913
Удостоверено време: 15.05.2018 15:13:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 7 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083372956
Удостоверено време: 15.05.2018 15:13:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 12 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083372986
Удостоверено време: 15.05.2018 15:13:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 13 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083373023
Удостоверено време: 15.05.2018 15:14:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 14 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083373076
Удостоверено време: 15.05.2018 15:14:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 15 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083373138
Удостоверено време: 15.05.2018 15:15:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 16 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083373198
Удостоверено време: 15.05.2018 15:15:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор 19 от 2015-ГРАО Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083373259
Удостоверено време: 15.05.2018 15:16:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Документация 23.06.2014 17:24:21
    Разяснения по въпроси, постъпили до 10 юли 2014 г. 14.07.2014 16:24:34
    покана за отваряне на ценови оферти 05.09.2014 16:22:56
Прикачени файлове (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.