Изработване на проект за Общ устройствен план за община Каварна

Номер 06-14-070

Документация и информация, свързани с провеждането на процедурата, могат да бъдат намерени тук.

  • Прикачени файлове (3)
Други
    Документация 02.07.2014 14:02:34
    Разяснения по въпроси, постъпили до 18.07.2014 г. 22.07.2014 16:17:01
    Писмо отваряне на ценови оферти 17.09.2014 13:05:25
Прикачени файлове (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.