Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и Екологична оценка към него

Номер 06-14-071

Съобщение:  

„На основание чл. 5, ал. 1, т. 14 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в Регистъра на обществените поръчки е публикувана Информация за хода на процедурата при производство по обжалване в резултат на което към настоящия момент процедурата е със статус „спряна“. 

Следващата промяна в статуса на процедурата и етапът на който това ще стане е в зависимост от произнасянето на компетентните органи по искането за налагане на временната мярка.“ 
 
  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 26.06.2014 17:51:25
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.