Изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Номер 07-14-056

Допълнителна информация и документи можете да намерите тук. 

  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 31.05.2014 12:03:00
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.