Доставка на лицензии за нуждите на Министерство на регионалното развитие с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на лицензии за MDaemon Pro, SecurityPlus и Outlook Connector Pro и Обособена позиция № 2: Доставка на лицензии зa MSDN with Studio Premium

Номер 07-14-072
  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 30.06.2014 17:44:49
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.