Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление, в общините, подали заявление за участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Номер 07-14-119

Документацията за участието може да бъде изтеглена от тук.

  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 08.09.2014 15:11:57
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.