Осигуряване на информация и публичност по проект: "Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРР и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво"

Номер 08-14-058
  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 27.05.2014 14:18:28
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.