Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”

Номер 09-13-051
  • Прикачени файлове (2)
Други
    Документация 11.06.2013 17:06:55
    Отговори на въпроси, зададени до 5 юли 2013 г. 05.07.2013 14:40:58
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.