Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по седем обособени позиции

Номер 09-14-041

Обособена позиция № 1 - Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом;

Обособена позиция № 2 - Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов;

Обособена позиция № 3
- Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;

Обособена позиция № 4
- Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич;

Обособена позиция № 5
- Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище;

Обособена позиция № 6
- Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък;

Обособена позиция № 7 - Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София

 

Подробна информация за процедурата може да бъде намерена също тук.

  • Прикачени файлове (17)
Други
    Документация 23.04.2014 18:34:55
    Разяснения по въпроси, постъпили до 28 април 2014г. 07.05.2014 17:24:41
    Разяснения по запитвания, постъпили до 10.05.2014 г. 13.05.2014 14:34:34
    Разяснение по запитвания, постъпили до 15.05.2014 г. 19.05.2014 17:34:11
    Разяснения по въпроси, постъпили до 19.05.2014 г. 20.05.2014 16:25:39
    Разяснения по въпроси, постъпили до 20.05.2014 г. 21.05.2014 15:30:21
    Разяснения по запитвания, постъпили до 20.05.2014 г. - 2 23.05.2014 16:14:01
    Разяснения по въпроси, постъпили до 21.05.2014 г . 23.05.2014 16:46:45
    Разяснения по въпроси, постъпили до 26.05.2014 г. 27.05.2014 11:13:41
    Разяснения по въпроси, постъпили до 23.05.2014 г. 27.05.2014 14:19:09
    Разяснения по постъпили въпроси до 26.05.2014 г. - 2 29.05.2014 17:53:10
    Решение за промяна на срок за подаване и отваряне на оферти 31.05.2014 17:25:52
    Разяснения по въпроси, постъпили до 02.06.2014 г. 04.06.2014 14:34:39
    Разяснения по въпроси, постъпили до 04.06.2014 г. 06.06.2014 15:10:23
    Разяснения по въпроси постъпили до 04.06.2014 09.06.2014 16:37:05
    Покана за отваряне на ценови предложения 27.08.2014 10:53:03
    Писмо за отваряне на ценови оферти по обособена позиция номер 5 13.11.2014 11:05:56
Прикачени файлове (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.