Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“ и Обособена позиция № 2 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори

Номер 09-14-090

 Подброности тук

  • Прикачени файлове (4)
Други
    Документация 28.08.2014 10:19:11
    Решение за промяна 11.09.2014 09:59:51
    Разяснения по въпроси, постъпили до 08.09.2014 г. 12.09.2014 16:38:53
    Разяснение по въпроси, постъпили до 15.09.2016 г. 17.09.2014 13:44:34
Прикачени файлове (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.