"Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК"

Номер 10-16-079

Обявление за приключване на договор с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК" по Рамково споразумение на Централния орган за покупки № СПОР-416/02.10.2015 г.

Поканата, протоколите и другите документи по процедурата са налични на следния интернет адрес: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/1016079/Forms/AllItems.aspx

 

 

 

  • Прикачени файлове (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление-прикл.договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103281473
Удостоверено време: 20.06.2019 10:26:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.