Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК

Номер 10-16-087

Документи, публикувани преди 31.01.2017 г., са налични на долупосочения адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/1016087/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление приключен договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082065765
Удостоверено време: 26.04.2018 16:01:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.