Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика: обособена позиция № 1 - „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“; обособена позиция № 2 - „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“

Номер 10-17-002

Всички документи, свързани с провеждането и възлагането на обществената поръчка, както и сключените договори, се намират на следния адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/1017002/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (2)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096258701
Удостоверено време: 27.02.2019 09:51:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094916466
Удостоверено време: 31.01.2019 14:43:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.