Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Номер 10-18-068

Вътрешен конкурентен избор (минипроцедура) 0923 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/

  • Прикачени файлове (19)
Документация
    Покана с приложения ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089321181
Удостоверено време: 03.08.2018 16:58:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090634012
Удостоверено време: 11.09.2018 13:45:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093233471
Удостоверено време: 06.12.2018 10:18:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093233485
Удостоверено време: 06.12.2018 10:18:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291404
Удостоверено време: 10.10.2019 10:59:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291545
Удостоверено време: 10.10.2019 11:01:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121010970
Удостоверено време: 31.03.2020 10:38:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121010995
Удостоверено време: 31.03.2020 10:38:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129360691
Удостоверено време: 27.07.2020 15:59:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129360766
Удостоверено време: 27.07.2020 16:00:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000158753468
Удостоверено време: 24.08.2021 14:08:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090633969
Удостоверено време: 11.09.2018 13:44:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090633985
Удостоверено време: 11.09.2018 13:44:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090634002
Удостоверено време: 11.09.2018 13:44:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093233543
Удостоверено време: 06.12.2018 10:20:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291566
Удостоверено време: 10.10.2019 11:01:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121011097
Удостоверено време: 31.03.2020 10:40:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ДС СТАР ПОСТ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129360662
Удостоверено време: 27.07.2020 15:59:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090099508
Удостоверено време: 22.08.2018 11:25:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.