„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Номер 10-21-046

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 22, ал. 1 от  Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2591.

 

  • Прикачени файлове (2)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000162483118
Удостоверено време: 06.10.2021 13:24:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000161491511
Удостоверено време: 24.09.2021 13:02:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.