Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна
11 юни 2019 | 13:35
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик
16 май 2019 | 14:25
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол
14 май 2019 | 09:46
конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра
08 април 2019 | 15:37
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово
21 март 2019 | 14:15
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Търговище
12 март 2019 | 11:08
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,гр. Хасково
05 март 2019 | 15:08
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Плевен
27 февруари 2019 | 12:09
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД
24 януари 2019 | 15:20
Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „В И К“ АД, гр. Ловеч
15 ноември 2018 | 12:47
Конкурс за избор на управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил
09 ноември 2018 | 15:25
Правила за провеждане на конкурси
09 ноември 2018 | 15:23

Страница 2 от 2