Обяви
Обяви
Полезна информация
Полезна информация
Обяви
Обяви
16 май 2024 | 13:46
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор от групата на големите предприятия, к...

07 май 2024 | 11:06
Покана и дневен ред за заседание на Регионалния съвет за развитие на СИР

30 април 2024 | 14:22
Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия...

19 април 2024 | 14:41
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито предс...

Виж всички
Полезна информация
Полезна информация
29 април 2024 | 11:37
Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 9 ЮНИ 2024 г.

25 октомври 2023 | 09:23
Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслуж...

18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Виж всички
За обществено обсъждане
За обществено обсъждане
Нормативни актове
Нормативни актове
За обществено обсъждане
За обществено обсъждане
08 април 2024 | 13:41
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на уд...

26 март 2024 | 13:58
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари

07 март 2024 | 15:43
Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени нерав...

14 февруари 2024 | 14:26
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изисквани...

Виж всички
Нормативни актове
Нормативни актове
12 април 2024 | 19:00
Наредба РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища ...

06 февруари 2024 | 14:56
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

04 януари 2024 | 12:25
Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абраз...

30 декември 2023 | 22:00
Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Виж всички
В медиите
Министър Виолета Коритарова в интервю за в. „24 часа“: Пътищата са занемарени, а АПИ дължи 200 млн. лв. лихви заради бездействие на ръководствата на МРРБ в последните 3 г. 15 май 2024 | 08:47
Министър Виолета Коритарова в интервю за в. „24 часа“: Пътищата са занемарени, а АПИ дължи 200 млн. лв. лихви заради бездействие на ръководствата на МРРБ в последните 3 г.
Министър Виолета Коритарова в предаването „Защо, господин министър“ по БТВ: „Хемус“ не е готова, защото през тези три години се създаде хаос
Министър Виолета Коритарова в предаването „Защо, господин министър“ по БТВ: „Хемус“ не е готова, защото през тези три години се създаде хаос
13 май 2024 | 10:33

Министър Цеков в интервю за БНТ, „Още от деня“: Резултатите на правителството са в това, което реално се случва – инвестиции в полза на хората
Министър Цеков в интервю за БНТ, „Още от деня“: Резултатите на правителството са в това, което реално се случва – инвестиции в полза на хората
05 април 2024 | 13:30

Министър Цеков в
Министър Цеков в "Защо, господин министър?" по bTV: Сключени са споразумения с изпълнителите по „Хемус“ - поемат пълна гаранционна отговорност за качеството за 7 г.
10 март 2024 | 21:00

Развитие на транспортната инфраструктура на Република България и свързаните региони в периода до 2040 година
Развитие на транспортната инфраструктура на Република България и свързаните региони в периода до 2040 година

Национален план за възстановяване и устойчивост
Национален план за възстановяване и устойчивост