Обяви
Полезна информация
Обяви
05 май 2020 | 13:31
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организи...

08 април 2020 | 10:54
Отчуждаване на имоти за изграждане на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участъ...

31 март 2020 | 17:05
Предварително информационно известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предост...

11 март 2020 | 14:58
Отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, у...

Виж всички
Полезна информация
23 декември 2019 | 11:20
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да ...

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
22 май 2020 | 17:41
Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

19 май 2020 | 16:43
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кад...

13 май 2020 | 16:20
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

11 май 2020 | 17:15
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Мин...

Виж всички
Нормативни актове
01 април 2020 | 15:39
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община...

14 март 2020 | 13:26
ЗАКОН за обществените поръчки

13 март 2020 | 14:01
Закон за регионалното развитие

13 март 2020 | 13:11
Закон за туризма

Виж всички