Обяви
Полезна информация
Обяви
09 януари 2024 | 10:30
Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Железопътна линия София - ...

28 ноември 2023 | 15:21
Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София...

23 ноември 2023 | 16:27
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра –...

26 октомври 2023 | 16:22
Обява за купуване или наемане на сграда за ГД СППРР

Виж всички
Полезна информация
25 октомври 2023 | 09:23
Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслуж...

18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
14 февруари 2024 | 14:26
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изисквани...

23 януари 2024 | 13:10
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Зак...

19 януари 2024 | 11:00
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически прав...

05 януари 2024 | 11:07
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане...

Виж всички
Нормативни актове
06 февруари 2024 | 14:56
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

04 януари 2024 | 12:25
Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абраз...

30 декември 2023 | 22:00
Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

22 декември 2023 | 18:00
Закон за местните данъци и такси

Виж всички