ЕСПОН 2030 - Лица за контакт

Управляващ орган
Министерство на енергетиката и пространственото планиране  на Люксембург
Дирекция „Пространствено планиране“
4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg
espon2020@espon.mat.etat.lu

Тиемо Есер /Европейски и международни въпроси/
Тел: +352 247-86934
thiemo.eser@mat.etat.lu  

 

ЕСПОН-Европейска група за териториално сътрудничество /ЕГТС/
11, Avenue John F. Kennedy

L-1855, Luxembourg - Kirchberg

Grand Duchy of Luxembourg

Тел. 00352 20 600 280

Факс 00352 20 600 280 01

info@espon.eu

 

ЕСПОН – Национално звено за контакт за Република България:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Милен Обретенов
тел: +359 2 940 55 92
MObretenov@mrrb.government.bg

 

Национален център за териториално развитие

Иван Бобев,

Изпълнителен директор

Тел: + 359 2 980 03 08

https://www.ncrdhp.bg/

office@ncrdhp.bg