ЕСПОН 2030 - Бюджет

Общият бюджет на програмата е в размер на 60 млн. евро, от които 48 млн. евро (80%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 12 млн. евро (20%) национално съфинансиране от държавите участващи в програмата. В допълнение, в бюджета на програмата е включен принос от държавите-партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн в размер на 1 684 929  евро.