ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Лица за контакт

Националeн орган и Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Адрес: ул. "Стефан Караджа" № 9
София 1000, България  

 

Милен Обретенов,директор 

Отдел „Програми Интеррег“

Тел: +359 2 9405 592

MObretenov@mrrb.government.bg

 

Цветомир Цанев, държавен експерт
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

 

Първо ниво на контрол
Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат 
Румъния, гр. Констанца 
Address: Bulevardul Tomis, Nr.48, Constanta
Phone: +40341- 452.836 (Dial 13- for Financial Officers; Dial 14- for Project Officers)
Fax: +40341- 452.841
E-mail: office@bsb.adrse.ro