ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Целеви групи и бенефициенти

Основни целеви групи на програма NEXT Черноморски басейн“ 2021-2027. са:

  • Национални, регионални или местни публични власти,
  • Висши учебни заведения и изследователски центрове,
  • Училища/центрове за образование и обучение,
  • Национални, регионални или местни агенции за развитие,
  • НПО и граждански сдружения,
  • Организации за подкрепа на бизнеса, включително търговски камари, мрежи и клъстери
  • Широка общественост/граждани
  • Други обществени организации.