ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата възлиза на 72 275 137 евро, от които 65 047 623 евро са средствата от ЕС (в т.ч. Европейския фонд за регионално развитие 14 552 489 евро, Инструмента за предприсъединителна помощ 9 500 000 евро и Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество 40 995 134 евро), а националното съфинансиране е в размер на 7 227 514 евро.