ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Структури за управление

Управляващ орган на програмата е Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния.

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Одитен орган на програмата е Румънската сметна палата, като се предвижда създаване на група на одиторите към Одитния орган.

Югоизточната агенция за регионално развитие със седалище в гр. Констанца, Румъния е домакин на Съвместния секретариат на програмата.