ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Цели

Основна задача на програма Интеррег NEXT Черноморски басейн е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027