ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Бюджет

Общ бюджет на програмата: 38 116 398 евро