ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Териториален обхват

Програмният регион обхваща 6 области от страна на Република България – Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил и 7 окръга от страната на Република Сърбия – Борски, Зайчарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Ябланички и Пчински. Границата между двете държави е с дължина 341 км с пет гранични контролно-пропускателни пункта. В района на трансгранично сътрудничество живеят 14,13% от общото население на двете държави. В него се отличават няколко големи града като Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил от българска страна и Пирот, Ниш и Димитровград от сръбска страна. Граничният регион се оценява като притежаващ богато културно и природно наследство и висока степен на екологична чувствителност по отношение на изменението на климата.