ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Новини и обяви

Покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027
Покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027
16 юни 2023 | 15:25
Актуализиране на Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия 2021-2027
16 март 2023 | 17:03
Обявление за стартиране на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027
Обявление за стартиране на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027
04 януари 2023 | 12:34
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027
28 ноември 2022 | 17:18
Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Съвместните комитети за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество, които България управлява в периода 2021 – 2027 г.
21 октомври 2022 | 16:20

Страница 1 от 1