Проекти на нормативни актове

Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.
27 януари 2022 | 16:16
Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1
20 януари 2022 | 13:59
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.
17 декември 2021 | 11:12
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
17 декември 2021 | 11:00
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
14 декември 2021 | 15:23
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
10 декември 2021 | 17:07
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
03 декември 2021 | 16:49
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията
03 декември 2021 | 16:21
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония
10 ноември 2021 | 16:16
Доклад за резултатите от Последващата оценка на РПР 2014-2020 на ЮИР от ниво 2
04 ноември 2021 | 16:34
Доклад за резултатите от Последващата оценка на РПР 2014-2020 на ЮЦР от ниво 2
04 ноември 2021 | 16:30
Доклад за резултатите от Последващата оценка на РПР 2014-2020 на ЮЗР от ниво 2
04 ноември 2021 | 16:25