Проекти на нормативни актове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
22 август 2018 | 13:48
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата
22 август 2018 | 13:46
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска
30 юли 2018 | 15:12
Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 юли 2018 | 13:38
Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон
20 юли 2018 | 17:09
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска собственост и участък публичана общинска за път публична държавна собственост и промяна в списъка на републиканските пътища
19 юли 2018 | 13:37
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
18 юли 2018 | 17:57
Проект на Национална жилищна стратегия
30 юни 2018 | 09:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
06 юни 2018 | 15:41
Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 9 май 2018 г.
30 май 2018 | 11:47
Проект на решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собственост
15 март 2018 | 11:27
Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на НПЕЕМЖС, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
16 февруари 2018 | 16:43