Новини

Новини

Над 1 млн. евро са средствата от ФМП за 2005 и 2006 от Програма ФАР –ТГС с Гърция
04 ноември 2007 | 23:12
Осигурени са 350 хил.лв. за спешен ремонт на надлеза по път Е 87 на територията на община Бургас
04 ноември 2007 | 23:12
Открит е панорамният път на Шумен
04 ноември 2007 | 23:12
“Визитна картичка на районите на България” ще бъде представена на конференция
04 ноември 2007 | 23:12
МС прие регионалните планове за развитие на шестте района за планиране
04 ноември 2007 | 23:12
Нов мост над река Огоста в гр. Монтана ще открие министър Асен Гагаузов
04 ноември 2007 | 23:12
ВАС отхвърли жалба срещу измененията в Наредба № 7
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ представи районите за планиране чрез дигитални и картографски материали
04 ноември 2007 | 23:12
Изграждането на моста на р. Огоста е пример за успешно партньорство между държавата и общината
04 ноември 2007 | 23:12
В сряда ще бъдат подписани Финансовите меморандуми по програма ИСПА за интегрираните водни проекти в Бургас и Русе
04 ноември 2007 | 23:12
11 проекта ще се реализират по първата програма за трансгрaнично сътрудничество между България и Турция
04 ноември 2007 | 23:12
Пет са кандидатите за строителството на защитната стена срещу наводненията в гр. Видин
04 ноември 2007 | 23:12