Новини

Новини

Пет са кандидатите за строителството на защитната стена срещу наводненията в гр. Видин
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ е инициатор на междуведомствени срещи за оптимизиране на процеса на създаване на публично-частни партньорства
04 ноември 2007 | 23:12
Пътната инфраструктура около София ще се поддържа както досега
04 ноември 2007 | 23:12
Предложен е проект на Закон за условията и реда за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство
04 ноември 2007 | 23:12
Завърши строителството на обходния път на Враца
04 ноември 2007 | 23:12
Седем фирми участват в търга за строителен надзор на защитната стена срещу наводнения на гр. Видин
04 ноември 2007 | 23:12
Договорите по проекта за регионално развитие на Североизточния регион ще бъдат сключени до края на ноември
04 ноември 2007 | 23:12
Министър Гагаузов се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие
04 ноември 2007 | 23:12
24 фирми кандидатстват по проект за подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитието на туризма
04 ноември 2007 | 23:12
Започва форум по местно самоуправление и децентрализация
04 ноември 2007 | 23:12
Националният експертен съвет прие регионалните планове за развитие на шестте района за планиране
04 ноември 2007 | 23:12
Размерът на общинските инвестиции за миналата година е достигнал най-високото равнище за периода на прехода
04 ноември 2007 | 23:12