Новини

Новини

Националният експертен съвет по устройство на територията одобри общ устройствен план на Самоков – Боровец – Бели Искър
04 ноември 2007 | 23:12
С около 2 млн. евро ще бъдат подпомогнати инициативи за повишаване на заетостта и малкия бизнес в граничните региони с Гърция
04 ноември 2007 | 23:12
С повече от 26% са нараснали приходите от договори за концесии на морски плажове през миналата година
04 ноември 2007 | 23:12
78 проекта кандидатстват за безвъзмездно финансиране от Фонд за малки проекти България - Гърция
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира пилотна интегрирана схема за Североизточен планов регион
04 ноември 2007 | 23:12
До 11 октомври се приемат оферти за строителство на автомагистрала “Люлин”
04 ноември 2007 | 23:12
Проекти на стойност над 3 млн. евро ще се предложат за финансиране по програма ФАР - ТГС между България и Македония
04 ноември 2007 | 23:12
Завърши изграждането на ГКПП “Лесово – Хамзабейли”
04 ноември 2007 | 23:12
Завърши рехабилитацията на пътя Перник-Дивотино
04 ноември 2007 | 23:12
Започват информационни дни по Пилотна интегрирана грантова схема за Североизточен регион за планиране
04 ноември 2007 | 23:12
Започва проверка за изпълнението на концесионните договори за 61 морски плажа
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира набиране на предложения по Програма INTERREG III B (CADSES) и INTERREG III C
04 ноември 2007 | 23:12