Полезна информация

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
18 май 2016 | 16:18
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
05 февруари 2016 | 17:41
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
10 ноември 2015 | 10:56
Проверяваме къде гласуваме за местните избори и референдума, чрез три платформи, осигурени от МРРБ
23 септември 2015 | 19:47
Съобщение на Агенция по геодезия, картография и кадастър
03 септември 2015 | 14:08
Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименни списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове на общини през 2015 г.
02 април 2015 | 15:20
Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименен списък на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на задания за общи устройствени планове на общини през 2015 г.
27 март 2015 | 16:25
Министър Лиляна Павлова започва национална разяснителна кампания по програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилища
06 февруари 2015 | 19:13
МРРБ ще подпомага финансово общините за изработка на общи устройствени планове
02 февруари 2015 | 11:05
Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
28 януари 2015 | 11:09
Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър
23 януари 2015 | 18:47
Уведомление
08 януари 2015 | 11:14