Полезна информация

Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
07 януари 2015 | 15:03
Съвет за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“
05 декември 2014 | 16:02
Заместник-министър Николова ще има приемен ден за бенефициенти
21 ноември 2014 | 12:17
Поддържане на пътищата през зимата 2014-2015 година
14 ноември 2014 | 11:11
Заповед РД-02-14-810/25.08.2014 г. и Правила за устройството и дейността на Обществения съвет към заместник министър-председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране
25 август 2014 | 18:06
Ред и условия за издаване на дубликат на годишен винетен стикер
08 юли 2014 | 20:22
Информация за Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
21 май 2014 | 17:58
Обходни маршрути за движение по време на националните празници 1 - 6 май
25 април 2014 | 16:21
Държавната администрация обявява 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове за 2014 г.
17 април 2014 | 13:17
Списък на разпространителите на винетни стикери за 2014 г.
08 януари 2014 | 13:25
Обществен съвет към министъра на регионалното развитие
27 декември 2013 | 15:15
Информация за Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
18 декември 2013 | 13:49