Полезна информация

Заповед и правила за създаване на Обществен съвет към Министерството на регионалното развитие
04 октомври 2013 | 18:43
Цялостна оценка на реализацията на програма ФАР - трансгранично сътрудничество в България в рамките на програмен период 2000-2006
12 септември 2013 | 15:17
Информация за Регламент (ЕС) №305/2011 на ЕП и на Съвета от 09.03.2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
26 юни 2013 | 09:21
Оценка на въздействие на регулациите в Закона за устройство на територията
23 януари 2012 | 15:31
Програма ИСПА
21 юли 2011 | 11:32
Провеждане на неплатени стажове в Министерството на регионалното развитие
14 юни 2011 | 14:04
Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение
01 февруари 2011 | 15:27
Споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Transparency International-Bulgaria (Асоциация „Прозрачност без граници”)
08 октомври 2009 | 17:31
Предстоящи пътни инфраструктурни обекти за изграждане по оперативните програми “Транспорт” и “Регионално развитие”
16 септември 2009 | 14:54