Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
14 октомври 2019 | 13:23
Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. на МРРБ в програмен формат
25 септември 2019 | 08:56
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 септември 2019 | 09:37
Програмен формат на бюджет на МРРБ към 30.06.2019 г.
26 август 2019 | 11:53
Oдитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2018 г.
22 август 2019 | 16:04
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 август 2019 | 09:33
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2019 г.
26 юли 2019 | 11:36
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 юли 2019 | 09:49
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 юни 2019 | 14:42
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
17 май 2019 | 09:32
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2019 г.
25 април 2019 | 12:38
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 април 2019 | 10:34