Бюджет

Окончателен одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2017 г.
24 юли 2018 | 10:50
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
11 юли 2018 | 11:15
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
11 юни 2018 | 16:10
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
10 май 2018 | 10:20
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2018 г.
26 април 2018 | 11:38
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
11 април 2018 | 09:47
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МРРБ към 31.12.2017 г.
23 март 2018 | 11:07
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
09 март 2018 | 09:58
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2017 г.
23 февруари 2018 | 16:52
Месечни отчети за 2018 г.
13 февруари 2018 | 09:51
Месечни отчети за 2017 г.
12 януари 2018 | 12:50
Бюджет МРРБ 2018 г.
08 януари 2018 | 13:42