Бюджет

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството към 31.12.2018 г.
21 март 2019 | 11:31
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
15 март 2019 | 16:04
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2018 г.
26 февруари 2019 | 09:27
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
14 февруари 2019 | 10:29
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
17 януари 2019 | 13:30
Бюджет на МРРБ за 2019 г.
10 януари 2019 | 14:26
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
14 декември 2018 | 08:52
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
15 ноември 2018 | 08:48
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2018 г.
29 октомври 2018 | 09:51
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
15 октомври 2018 | 16:50
Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г. на МРРБ в програмен формат
03 октомври 2018 | 10:46
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МРРБ към 30.06.2018 г.
23 август 2018 | 11:29