Бюджет

Месечни отчети за 2016 г.
12 януари 2017 | 15:06
Бюджет МРРБ 2017 г.
11 януари 2017 | 13:42
Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
04 януари 2017 | 14:07
Месечни отчети за 2016 г.
16 декември 2016 | 10:06
Месечни отчети за 2016 г.
11 ноември 2016 | 16:18
Проектобюджет 2017 г.
02 ноември 2016 | 15:07
Тримесечни отчети за 2016 г.
28 октомври 2016 | 16:08
Месечни отчети за 2016 г.
11 октомври 2016 | 13:34
Месечни отчети за 2016 г.
13 септември 2016 | 16:34
Отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието на 2016 г. на МРРБ
29 август 2016 | 09:45
Месечни отчети за 2016 г.
10 август 2016 | 12:03
Тримесечни отчети за 2016 г.
28 юли 2016 | 09:10