Бюджет

Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2017 г.
23 февруари 2018 | 16:52
Месечни отчети за 2018 г.
13 февруари 2018 | 09:51
Месечни отчети за 2017 г.
12 януари 2018 | 12:50
Бюджет МРРБ 2018 г.
08 януари 2018 | 13:42
Месечни отчети за 2017 г.
12 декември 2017 | 09:21
Месечни отчети за 2017 г.
10 ноември 2017 | 15:24
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2017 г.
26 октомври 2017 | 11:52
Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2019 г.-2020 г. на МРРБ в програмен формат
25 октомври 2017 | 13:30
Месечни отчети за 2017 г.
11 октомври 2017 | 11:24
Месечни отчети за 2017 г.
12 септември 2017 | 16:39
Програмен формат на отчета на МРРБ към 30.06.2017 г.
28 август 2017 | 16:14
Заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на МРРБ
17 август 2017 | 15:51