Бюджет

Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2019 г.-2020 г. на МРРБ в програмен формат
25 октомври 2017 | 13:30
Месечни отчети за 2017 г.
11 октомври 2017 | 11:24
Месечни отчети за 2017 г.
12 септември 2017 | 16:39
Програмен формат на отчета на МРРБ към 30.06.2017 г.
28 август 2017 | 16:14
Заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на МРРБ
17 август 2017 | 15:51
Месечни отчети за 2017 г.
10 август 2017 | 10:14
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2017
31 юли 2017 | 11:23
Месечни отчети за 2017 г.
11 юли 2017 | 09:50
Месечни отчети за 2017 г.
19 юни 2017 | 14:46
Месечни отчети за 2017 г.
18 май 2017 | 10:26
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2017 г.
26 април 2017 | 17:16
Месечни отчети за 2017 г.
11 април 2017 | 10:50