Доклади за резултатите от междинните оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014-2020 г.

Доклади за резултатите от междинните оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014-2020 г.

02 ноември 2018 | 10:51
  • Прикачени файлове (6)
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северен Централен район от ниво 2
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Североизточен район от ниво 2
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северозападен район от ниво 2
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Южен Централен район от ниво 2
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югоизточен район от ниво 2
    Доклад за резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югозападен район от ниво 2
Прикачени файлове (6)