ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

Елена Попова, експерт
Тел: +359 (2) 9405 302 
elena.popova@mrrb.government.bg

 

 

Първо ниво на контрол
Мария Ананиева

Тел: +359 2 9405 497

mariya.ananieva@mrrb.government.bg  

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20 – France

E-mail: programme_med@maregionsud.fr
Tel.: +33 4 91 57 51 31