ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Цели

Основна задача на програма Euro-MED за периода 2021-2027 г. е да допринесе за прехода към неутрално по отношение на климата и устойчиво общество, постигайки по-висока степен на териториална интеграция, в съответствие с целите за транснационалното сътрудничество. Програмата ще допринесе към борбата с въздействието на глобалните климатични промени, като същевременно ще гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с Новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели на програмата са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие, като Териториалния дневен ред на ЕС до 2030 г. и Европейската зелена сделка.

Мисията на програма Euro-MED 2021-2027 е намирането, предоставянето и прилагането на решения във връзка с идентифицираните в програмния регион предизвикателства, под формата на приоритети в областта на иновациите, икономиката и околната среда, чрез създаване на мултикултурни партньорства, включващи различни заинтересовани страни от публичния и частния сектор, и разработването на проекти отговарящи на нуждите на съответната територия и население. Програмата насърчава споделянето на отговорността към предизвикателствата и проблемите и прилагането на общи решения, като по този начин се постигне сближаване на участващите региони.