ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Териториален обхват

Програма Euro-MED 2021-2027 обхваща 10 страни-членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави кандидат-членки на ЕС – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина, или общо 69 региона от ниво 2 (NUTS 2). Република България участва с цялата си територия в програмата.